Responsabilitat Social Corporativa

Compromisos i iniciatives de la RSC

A MIM Hotels estem involucrats en donar veu a diferents projectes socials, especialment els relacionats amb els més petits i desfavorits, així com compromesos en polítiques mediambientals actives.
Una empresa responsable en l'àmbit social i compromesa en valors interns de gestió no és només un gran compromís, també és un repte estimulant que s'aconsegueix amb esforç dia a dia.

Compromesos amb la infància

Aconseguir construir un hospital per vèncer el càncer infantil és l'objectiu que persegueixen el projecte "Para los Valientes" amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
MIM Hotels està involucrat en la difusió de la seva campanya de finançament per fer realitat aquest centre per a la investigació i el tractament de la malaltia que afecta els més joves de la nostra societat.
La campanya es difon amb els hashtags #paralosvalientes o #tothebrave i des de la web www.paralosvalientes.com.

Un hotel sostenible i amb esperit verd

L'Hotel MIM Sitges és el primer hotel d'Europa i el setè al món que ha aconseguit la certificació LEED, categoria ‘Platinum’. Aquesta distinció l'atorga l'US Green Building Council als edificis més eficients i respectuosos amb el medi ambient.
Des del seu origen, aquest establiment, tant pel que fa a la seva construcció com a les seves pràctiques diàries, s'ha ideat per reduir el seu impacte mediambiental. Convé destacar els exemples següents:
• Dos aerogeneradors i plaques solars que permeten un autoabastiment del 60% de l'energia.
• Jardineria sostenible, eficàcia en el consum d'aigua i sembra de plantes autòctones.
• Façana amb un disseny que protegeix l'edifici de la radiació solar i millora la seva eficiència energètica.
• Recolzament a la mobilitat ecològica amb 2 carregadors per a vehicles elèctrics.
• Qualitat del circuit d'aire interior, utilitzant tecnologia al filtrat que evita problemes respiratoris i al·lèrgies.
• Formació periòdica del personal en conscienciació mediambiental.